Košické dni rádiológie

9. - 10. 11. 2023, Double Tree by Hilton, Košice

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Telefón: +421 918 622 533

Registrácia je ukončená